[vc_row el_class=”box-banner-slider-home1″ css=”.vc_custom_1615102076952{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 20px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1615102541384{padding-right: 5px !important;padding-left: 10px !important;}”][slide_carousel type_silder=”slick-silder” list_dot=”%5B%7B%22title%22%3A%22Vangvini%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Qu%C3%A0%20t%E1%BA%B7ng%20ph%E1%BB%A5%20ki%E1%BB%87n%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Qu%C3%A0%20t%E1%BA%B7ng%20r%C6%B0%E1%BB%A3u%20vang%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Qu%C3%A0%20t%E1%BA%B7ng%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%22%7D%5D” custom_css=”.vc_custom_1616597115998{margin-top: 10px !important;}” speed=”0″][slide_banner_item image=”3439″ link=”https://vanghaohang.com/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”3444″][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”3455″][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”3452″][/slide_banner_item][/slide_carousel][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1615102532957{padding-right: 10px !important;padding-left: 5px !important;}”][s7upf_text_block style=”style2″ title=”Khuyến mãi đặc biệt” link=”url:https%3A%2F%2Fvanghaohang.com%2Fsan-pham-giam-gia%2F|title:Xem%20chi%20ti%E1%BA%BFt||” custom_css=”.vc_custom_1622715479360{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][/s7upf_text_block][s7upf_advertisement animation=”fade-in-out” image=”334″ link=”https://www.facebook.com/vangvini”][/s7upf_advertisement][s7upf_advertisement animation=”fade-in-out” image=”336″ link=”https://vanghaohang.com/sp/henriot-rose/”][/s7upf_advertisement][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][s7upf_text_block custom_css=”.vc_custom_1616206124280{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: #ffffff !important;}”]

NHÃN HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG NHÀ MÁY RƯỢU CÓ GIÁ TRỊ TRÊN THẾ GIỚI

[/s7upf_text_block][slide_carousel navigation=”navi-nav-style” item=”6″ custom_css=”.vc_custom_1616600360995{padding-bottom: 30px !important;background-color: #ffffff !important;}” itemres=”0:1,375:3,480:4,991:5,1170:6″ speed=”5000″][slide_banner_item image=”309″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/laurent-perrier/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”306″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/christian-drouin/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”311″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/la-vieille-ferme/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”318″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/echeverria/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”315″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/hugel/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”316″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/ernie-els/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”871″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/lawsons-dry-hills/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”312″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/hecht-bannier/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”310″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/miraval/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”614″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/pares-balta/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”615″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/joseph-mellot/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”616″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/ferraud-fils/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”617″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/grahams/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”618″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/clos-de-los-siete/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”619″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/famille-perrin/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”620″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/schlumberger/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”621″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/bouchard/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”858″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/paul-devoille/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”859″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/ruinart/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”860″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/jean-grosperrin/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”861″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/jean-pierre-moueix/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”862″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/chateau-fuisse/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”863″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/henry-fessy/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”873″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/henriot/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”865″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/villa-wolf/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”866″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/vistarenni/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”824″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/terreliade/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”867″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/petits-chateaux/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”868″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/cuvelier-fils/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”869″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/dante-robino/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”875″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/schubert/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”880″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/matetic/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”881″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/calabria/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”882″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/frankland/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”890″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/thalassa/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”908″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/tablas-creek/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1112″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/bogle/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1114″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/dr-loosen/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1116″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/talamonti/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1119″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/william-fevre/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1120″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/torresella/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1122″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/vietti/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1131″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/dourthe/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1134″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/alphonse-mellot/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1242″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/beaucastel/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1356″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/mazzei/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1360″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/santa-margherita/”][/slide_banner_item][slide_banner_item image=”1609″ link=”https://vanghaohang.com/the-sp/canti/”][/slide_banner_item][/slide_carousel][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”product2-home1″ css=”.vc_custom_1615781585909{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][s7upf_text_block style=”style3″ custom_css=”.vc_custom_1622717170772{border-bottom-width: 1px !important;background-color: #fed700 !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}” title=”Sản phẩm đang khuyến mại” list_link_item=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fvangvini.com%252Fsan-pham-giam-gia%252F%7Ctitle%3AXem%2520t%25E1%25BA%25A5t%2520c%25E1%25BA%25A3%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%7C%7C%22%7D%5D”][/s7upf_text_block][vc_row_inner css=”.vc_custom_1593424060143{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1614478913891{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][s7upf_products product_type=”onsale” column=”5″ cats=”” size=”300×300″ number=”10″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”product2-home1″ css=”.vc_custom_1615781585909{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][s7upf_text_block style=”style3″ custom_css=”.vc_custom_1616311856507{border-bottom-width: 1px !important;background-color: #fed700 !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}” title=”Rươu vang” list_link_item=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fvangvini.com%252Fdanhmuc%252Fruou-vang%252F%7Ctitle%3AXem%2520t%25E1%25BA%25A5t%2520c%25E1%25BA%25A3%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%7C%7C%22%7D%5D”][/s7upf_text_block][vc_row_inner css=”.vc_custom_1593424060143{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1614478913891{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][s7upf_products column=”5″ cats=”ruou-vang” size=”300×300″ number=”10″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”product2-home1″ css=”.vc_custom_1615781585909{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][s7upf_text_block style=”style3″ custom_css=”.vc_custom_1616312151114{border-bottom-width: 1px !important;background-color: #fed700 !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}” title=”Vang cao cấp” list_link_item=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fvangvini.com%252Fdanhmuc%252Fvang-cao-cap%252F%7Ctitle%3AXem%2520t%25E1%25BA%25A5t%2520c%25E1%25BA%25A3%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%7C%7C%22%7D%5D”][/s7upf_text_block][vc_row_inner css=”.vc_custom_1593424060143{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1614478913891{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][s7upf_products column=”5″ cats=”vang-cao-cap” size=”300×300″ number=”10″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”product2-home1″ css=”.vc_custom_1615781585909{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][s7upf_text_block style=”style3″ custom_css=”.vc_custom_1616312093172{border-bottom-width: 1px !important;background-color: #fed700 !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}” title=”Vang bịch” list_link_item=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fvangvini.com%252Fdanhmuc%252Fvang-bich%252F%7Ctitle%3AXem%2520t%25E1%25BA%25A5t%2520c%25E1%25BA%25A3%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%7C%7C%22%7D%5D”][/s7upf_text_block][vc_row_inner css=”.vc_custom_1593424060143{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1614478913891{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][s7upf_products column=”5″ cats=”vang-bich” size=”300×300″ number=”10″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”product2-home1″ css=”.vc_custom_1615781585909{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][s7upf_text_block style=”style3″ custom_css=”.vc_custom_1616311972451{border-bottom-width: 1px !important;background-color: #fed700 !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}” title=”Champagne” list_link_item=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fvangvini.com%252Fdanhmuc%252Fchampagne%252F%7Ctitle%3AXem%2520t%25E1%25BA%25A5t%2520c%25E1%25BA%25A3%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%7C%7C%22%7D%5D”][/s7upf_text_block][vc_row_inner css=”.vc_custom_1593424060143{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1614478913891{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][s7upf_products column=”5″ cats=”champagne” size=”300×300″ number=”10″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”product2-home1″ css=”.vc_custom_1615781585909{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][s7upf_text_block style=”style3″ custom_css=”.vc_custom_1616311906346{border-bottom-width: 1px !important;background-color: #fed700 !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}” title=”Rượu cao độ” list_link_item=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fvangvini.com%252Fdanhmuc%252Fruou-cao-do%252F%7Ctitle%3AXem%2520t%25E1%25BA%25A5t%2520c%25E1%25BA%25A3%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%7C%7C%22%7D%5D”][/s7upf_text_block][vc_row_inner css=”.vc_custom_1593424060143{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1614478913891{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][s7upf_products column=”5″ cats=”ruou-cao-do” size=”300×300″ number=”10″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”product2-home1″ css=”.vc_custom_1615781585909{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][s7upf_text_block style=”style3″ custom_css=”.vc_custom_1616312023946{border-bottom-width: 1px !important;background-color: #fed700 !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}” title=”Rượu ngoại xách tay” list_link_item=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fvangvini.com%252Fdanhmuc%252Fruou-ngoai-xach-tay%252F%7Ctitle%3AXem%2520t%25E1%25BA%25A5t%2520c%25E1%25BA%25A3%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%7C%7C%22%7D%5D”][/s7upf_text_block][vc_row_inner css=”.vc_custom_1593424060143{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1614478913891{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][s7upf_products column=”5″ cats=”ruou-ngoai-xach-tay” size=”300×300″ number=”10″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”product3-home1″ css=”.vc_custom_1614700007563{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column][s7upf_text_block style=”style3″ custom_css=”.vc_custom_1616312236906{border-bottom-width: 1px !important;background-color: #fed700 !important;border-bottom-color: #eeeeee !important;border-bottom-style: solid !important;}” title=”Phụ kiện” list_link_item=”%5B%7B%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fvangvini.com%252Fdanhmuc%252Fphu-kien%252F%7Ctitle%3AXem%2520th%25C3%25AAm%2520%7C%7C%22%7D%5D”][/s7upf_text_block][vc_row_inner css=”.vc_custom_1593424596055{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column_inner][s7upf_products style=”slider” animation=”zoom-thumb” slider_navi=”navi-nav-style” cats=”phu-kien” size=”300×300″ item_res=”0:1,375:2,991:3,1170:5″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Sản phẩm đã được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn!

Call Now